Κτίρια
Κατασκευές
Αστικοί χώροι
Διάφορα
Ψυχρά Υλικά
Φωτοκαταλυτικά
Συντήρηση και Προστασία
Ανόδια Ψευδαργύρου
Κτίρια - Μεταλικές Επιφάνειες
:. Αστάρια

Cool Barrier Epoxy Hydrodur Primer

Εποξειδικό αστάρι υδατικής βάσης για την επεξεργασία μεταλλικών επιφανειών

Το Cool Barrier Epoxy Hydrodur είναι εποξειδικό αστάρι, δύο συστατικών, υδατικής βάσης, κατάλληλο για την επεξεργασία και την αντισκουριακή προστασία μεταλλικών επιφανειών. Το υλικό σχηματίζει ισχυρό επιφανειακό υμένα λίγων μικρών, που σφραγίζει και προστατεύει την επιφάνεια έναντι διείσδυσης υγρασίας και νερού. Σε επιφάνειες εκτεθειμένες σε UV ακτινοβολία, το υλικό στη συνέχεια επικαλύπτεται με τα ανάλογα τελικά χρώματα προστασίας της Abolin Co.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα

  • Εύκολη εφαρμογή
  • Χαμηλής οσμής και μη εύφλεκτο
  • Κατάλληλο για εφαρμογή σε χώρους με περιορισμένο επίπεδο αερισμού
  • Γεινικής χρήσης υπόστρωμα με ισχυρή προστασία μεταλλικών επιφανειών έναντι σκουριάς, σε συνθήκες ατμοσφαιρικής έκθεσης
  • Μεγάλη ικανότητα πρόσφυσης σε μέταλλο, αλουμίνιο και γαλβανισμένες επιφάνειες
  • Καλές μηχανικές αντοχές και αντίσταση απότριψης
  • Υδατικής βάσης
  • Περιορίζει τους κίνδυνο έκθεσης στο υλικό
  • Ο εξοπλισμός καθαρίζεται με νερό

 

 

 

 

 

 

Technical Leaflet: Cool Barrier Epoxy Hydrodur Primer

Usefull downloads

ABOLIN CO GUIDE METAL SURFACE PREPARATION 1.7 MB

CARREFOUR ASSAGO MILAN 0.6 MB

Carrefour Hypermarket Roof Asaago Milan Italy 20 MB

Μεταλικές Επιφάνειες

Quick Links

Αναζήτηση Προϊόντων
External Links
Upcoming Events

In the SpotLight:

Subscribe our Newsletter ::.

 
       
 
  Developed and host by Qbit / Graphics by Xero