Κτίρια
Κατασκευές
Αστικοί χώροι
Διάφορα
Ψυχρά Υλικά
Φωτοκαταλυτικά
Συντήρηση και Προστασία
Ανόδια Ψευδαργύρου
Διάφορα

Cool Barrier Rinseable Primer

Αλκαλικό καθαριστικό επιφανειών

Το Hydro Clean είναι συμπυκνωμένο καθαριστικό γενικής χρήσης, που δεν δημιουργεί ανεπιθύμητους υδρατμούς. Το υλικό επιτυγχάνει υψηλό καθαρισμό με υψηλή ικανότητα διαβροχής της επιφάνειας. Είναι κατάλληλο για διάφορες επιφάνειες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό των εξωτερικών επιφανειών κτιρίων από αιθάλη, καπνό, μο΄πυχλα και άλγη. Αραιώνεται με νερό σε αναλογία μέχρι και 1 προς 100.

Χαρακτηριστικές ιδιότητες
  • Υψηλή καθαριστική ικανότητα
  • Κατάλληλο για καθαρισμό οροφών και καταστρωμάτων
  • Δεν περιέχει διαλύτες και καυστικές ουσίες
  • Κατάλληλο για διάφορες επιφάνειες
  • Ευχάριστο άρωμα
  • Χαμηλής τοξικότητας
  • Ευκολο στην εφαρμογή
  • ΟικονομικόTechnical Leaflet: Cool Barrier Rinseable Primer

Usefull downloads

CARREFOUR ASSAGO MILAN 0.6 MB

PREFECTURE OF ATHENS DEPARTMENT OF TRASPORTATIONS 2 MB

Διάφορα

Quick Links

Αναζήτηση Προϊόντων
External Links
Upcoming Events

In the SpotLight:

Subscribe our Newsletter ::.

 
       
 
  Developed and host by Qbit / Graphics by Xero