Κτίρια
Κατασκευές
Αστικοί χώροι
Διάφορα
Ψυχρά Υλικά
Φωτοκαταλυτικά
Συντήρηση και Προστασία
Ανόδια Ψευδαργύρου
Κτίρια - Ασφαλτικές Επιφάνειες
:. Τελικά Χρώματα

Cool Barrier Roof

Ελαστομερής ακρυλική υγρή μεμβράνη υψηλής ανακλαστικότητας και θερμικής εκπομπής

Το Cool Barrier Roof είναι ένα εξαιρετικό υλικό υδατικής ακρυλικής βάσης, που προορίζεται για την θερμική προστασία οροφών και κτιρίων, την αύξηση της βιωσιμότητας της κατασκευής και την εξοικονόμηση ενέργειας από της ανάγκες ψύξης σε κάθε είδους κτίριο. Σχηματίζει μία ματ επιφάνεια με εξαιρετική ικανότητα διάχυσης της ανακλώμενης ακτινοβολίας, περιορίζοντας τόσο τα εισερχόμενα ποσά της θερμικής ενέργειας όσο και τα πιθανά επίπεδα οπτικής δυσφορίας. Παραμένει ελαστικό ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, καλύπτει πλήρως τριχοειδής ρωγμές και παρουσιάζει πολύ υψηλή αντοχή κάτω από διάφορες κλιματικές συνθήκες. Η σχηματιζόμενη μεμβράνη έχει ισχυρή αντίσταση σε υγρασία, βροχή, την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία και αναπτύσσει ισχυρή δράση έναντι της ανάπτυξης μούχλας και άλγεων. Το υλικό βασίζεται σε κορυφαίες πρώτες ύλες με αποδεδειγμένα αποτελέσματα σε βάθος χρόνου, πληρεί διεθνέις πρότυπες προδιαγραφές ποιότητας και συμμορφώνεται με τις υψηλότερες απαιτήσεις επιδόσεων. Χαμηλά επίπεδα σε VOC, ελεύθερο από βαριά μέταλλα και φορμαλδεΰδη.

Γενικά Χαρακτηριστικά

  • Εξοικονομεί ενέργεια από τις ανάγκες ψύξης
  • Συμβάλλει στον περιορισμό των συνεπειών της "αστικής θερμικής νησίδας"
  • Συμβάλλει στον περιορισμό εκπομπής και στην αντιστάθμιση της επίδρασης του CO₂
  • Αυξάνει τα επίπεδα θερμικής άνεσης σε μη κλιματιζόμενους χώρους
  • Εξοικονομεί χρήματα από τις ανάγκες δροσιμού και ψύξης
  • Εφαρμόζεται σε διάφορες επιφάνειες οροφών
  • Εύκολη εφαρμογή
  • Φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον

Technical Leaflet: Cool Barrier Roof

Usefull downloads

Applying Elastomeric Coatings in Cold Weather 150 MB

CARREFOUR ASSAGO MILAN 0.6 MB

Carrefour Hypermarket Roof Asaago Milan Italy 20 MB

Elastomeric Reflective Coatings for Roofs Handbook and Warranty System 400 MB

Guide for Selecting Roof Coating Application Equipment 400 MB

PREFECTURE OF ATHENS DEPARTMENT OF TRASPORTATIONS 2 MB

Ασφαλτικές Επιφάνειες

Quick Links

Αναζήτηση Προϊόντων
External Links
Upcoming Events

In the SpotLight:

Subscribe our Newsletter ::.

 
       
 
  Developed and host by Qbit / Graphics by Xero