Κτίρια
Κατασκευές
Αστικοί χώροι
Διάφορα
Ψυχρά Υλικά
Φωτοκαταλυτικά
Συντήρηση και Προστασία
Ανόδια Ψευδαργύρου
Κτίρια - Ασφαλτικές Επιφάνειες
:. Αστάρια

Cool Barrier Roof Primer

Ελαστομερές ακρυλικό αστάρι βάσεως νερού προεργασίας οροφών με ασφαλτικές μεμβράνες

Το Cool Barrier Roof Primer είναι αστάρι νερού, ελαστομερές, βασισμένο σε τροποποιημένες ακρυλικές ρητίνες, κατάλληλο για την επεξεργασία και την προετοιμασία επιφανειών με τροποποιημένες ασφαλτικές μεμβράνες (APP, SBS) με επικάλυψη ψηφίδας. Επιτυγχάνει εξαιρετική πρόσφυση, αυξάνει την βιωσιμότητα της μεμβράνης και περιορίζει την διαφυγή των ασφαλτικών λαδιών και των πλαστικοποιητών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή της μεμβράνης στην τελική επιφάνεια. Χρησιμοποιείται ως υλικό βάσης για την εφαρμογή του τελικού υλικού προστασίας της οροφής, Cool Barrier Roof.

Γενικά χαρακτηριστικά
  • Εξαιρετική αντίσταση στη δημιουργία φυσαλίδων σε συνθήκες στάσιμου νερού
  • Εξαιρετική πρόσφυση σε ασφαλτικές μεμβράνες
  • Αυξάνει την αντίσταση της ασφαλτικής μεμβράνης έναντι της UV ακτινοβολίας
  • Περιορίζει την διαφυγή των ασφαλτικών λαδιών και των πλαστικοποιητών
  • Πολύ καλή ελαστικότητα ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες
  • Φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον
Technical Leaflet: Cool Barrier Roof Primer

Usefull downloads

CARREFOUR ASSAGO MILAN 0.6 MB

LYON FRANCE INTERFORA CASE STUDY PVDF ROOF OPTIMUM 0.3 MB

PREFECTURE OF ATHENS DEPARTMENT OF TRASPORTATIONS 2 MB

Ασφαλτικές Επιφάνειες

Quick Links

Αναζήτηση Προϊόντων
External Links
Upcoming Events

In the SpotLight:

Subscribe our Newsletter ::.

 
       
 
  Developed and host by Qbit / Graphics by Xero