Κτίρια
Κατασκευές
Αστικοί χώροι
Διάφορα
Ψυχρά Υλικά
Φωτοκαταλυτικά
Συντήρηση και Προστασία
Ανόδια Ψευδαργύρου
Διαθέσιμες Τεχνολογίες

Υλικά προστασίας ιστορικών κτιρίων και κατασκευών από σκυρόδεμα

Η Abolin Co διαθέτει μία σειρά από καινοτομικά και πιστοποιημένα προϊόντα προστασίας κατασκευών από σκυρόδεμα και συντήρησης ιστορικών κτιρίων. Τα υλικά αφορούν σε ειδικούς χημικούς λειτουργικούς παράγοντες υδροφοβικού εμποτισμού προστασίας έναντι διευσδύσεων, προστασίας του οπλισμού σκυροδέματος, ειδικές επικαλύψεις προστασίας έναντι εναθράκωσης, υλικά στερέωσης και προστασίας φυσικών πετρωμάτων, βαφές προστασίας και διακόσμησης ιστορικών κτιρίων.Quick Links

Αναζήτηση Προϊόντων
External Links
Upcoming Events

In the SpotLight:

Subscribe our Newsletter ::.

 
       
 
  Developed and host by Qbit / Graphics by Xero