Κτίρια
Κατασκευές
Αστικοί χώροι
Διάφορα
Ψυχρά Υλικά
Φωτοκαταλυτικά
Συντήρηση και Προστασία
Ανόδια Ψευδαργύρου
Κτίρια - Ορυκτές Επιφάνειες
:. Τελικά Χρώματα

Power Flex Textured

Περιγραφή

Δύο συστατικών, ελαστομερές πολυουρεθανικό χρώμα νερού με εξαιρετική αντίσταση σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Προσφέρει εγγύηση υψηλής προστασίας των εξωτερικών επιφανειών τοιχοποιίας σε βάθος χρόνου. Κατάλληλο για τη διαμόρφωση τελικής επιφάνειας με προφίλ μεσαίας αδρότητας μέχρι ένα χιλιοστό. Χρωματίζεται σε ανοιχτές αποχρώσεις, από το χρωματολόγιο της abolin.

Ειδικά χαρακτηριστικά

  • Ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών
  • Προστασία έναντι ενανθράκωσης
  • Βάσεως νερού
  • Εξαιρετική αντίσταση σε βροχή και ηλιακή ακτινοβολία
  • Υψηλής ανακλαστικότητας

 

 

Technical Leaflet: Power Flex Textured

Ορυκτές Επιφάνειες

Quick Links

Αναζήτηση Προϊόντων
External Links
Upcoming Events

In the SpotLight:

Subscribe our Newsletter ::.

 
       
 
  Developed and host by Qbit / Graphics by Xero