Κτίρια
Κατασκευές
Αστικοί χώροι
Διάφορα
Ψυχρά Υλικά
Φωτοκαταλυτικά
Συντήρηση και Προστασία
Ανόδια Ψευδαργύρου
Διάφορα

Βαφές Πυροπροστασίας Κατασκευών και Κτηρίων

Abolin - Aithon

Η Αbolin - Ελλάδα και η AITHON – Ιταλία, σε συνέχεια σχετικής συμφωνίας μεταξύ των δύο εταιρειών, ένωσαν τις δυνάμεις τους με σκοπό να προσφέρουν σειρά ολοκληρωμένων συστημάτων βαφών πυροπροστασίας. Τα συστήματα αυτά των βαφών πυροπροστασίας είναι αποτέλεσμα της μακρόχρονης έρευνας και ανάπτυξης και από τις δύο εταιρείες, καινοτόμων βαφών προστασίας.

H Abolin από το 1972 δραστηριοποιείται στην παραγωγή ειδικών δομικών υλικών, προστασίας κατασκευών και κτιρίων, ενώ η AITHON εξειδικεύεται στην ανάπτυξη θερμοδιογκούμενων βαφών.

Βαφές Πυροπροστασίας για:

  • Ξύλο
  • Μεταλλο
  • Σκυρόδεμα

Usefull downloads

Πυροπροστασία Δομικής Ξυλείας και Ξύλινων Κατασκευών με Θερμοδιογκούμενα Συστήματα Βαφών 1 MB

Πυροπροστασία Σκυροδέματος και Τοίχων με Θερμοδιογκούμενα Συστήματα Βαφών 1 MB

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΦΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 4,4 MB

Διάφορα

Quick Links

Αναζήτηση Προϊόντων
External Links
Upcoming Events

In the SpotLight:

Subscribe our Newsletter ::.

 
       
 
  Developed and host by Qbit / Graphics by Xero