Κτίρια
Κατασκευές
Αστικοί χώροι
Διάφορα
Ψυχρά Υλικά
Φωτοκαταλυτικά
Συντήρηση και Προστασία
Ανόδια Ψευδαργύρου
Κτίρια - Ορυκτές Επιφάνειες
:. Αστάρια

Nature Shield Silicon Primer

Αστάρι προεργασίας μη σχηματισμού φιλμ με βάση γαλάκτωμα σιλικόνης

Το Nature Shield Silicone Primer είναι ελεύθερο διαλυτών αστάρι προεργασίας ορυκτών επιφανειών, με βάση γαλάκτωμα σιλικόνης. Χρησιμοποιείται ώς αστάρι προεργασίας μεταξύ άλλων, για τα τελικά συστήματα βαφής Active Cool και Nature Shield της Abolin Co, και γενικώς σε συστήματα χρωματισμού με απαίτηση υψηλής ικανότητας σε διαπερατότητα υδρατμών. Το υλικό δεν σχηματίζει επιφανειακό φιλμ. Έχει πολύ καλή διεύσδυση στο ορυκτό υπόστρωμα, επιτυγχάνει χημικό δεσμό αγκύρωσης με το υπόστρωμα με αποτέλεσμα την σταθεροποίηση του και την μείωση της απορροφητικότητας του υποστρώματος. Δεν περιορίζει την διαπνοή του υποστρώματος.

Ειδικά χαρακτηριστικά

  • Υψηλή ικανότητα διαπερατότητας των υδρατμών
  • Πολύ καλή ικανότητα διείσδυσης
  • Καλή αντίσταση σε αλκάλια
  • Καλή αντίσταση στην UV ακτινοβολία
  • Στεγνώνει γρήγορα και δεν κιτρινίζει το υπόστρωμα
  • Ειναι φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον

Technical Leaflet: Nature Shield Silicon Primer

Ορυκτές Επιφάνειες

Quick Links

Αναζήτηση Προϊόντων
External Links
Upcoming Events

In the SpotLight:

Subscribe our Newsletter ::.

 
       
 
  Developed and host by Qbit / Graphics by Xero