Κτίρια
Κατασκευές
Αστικοί χώροι
Διάφορα
Ψυχρά Υλικά
Φωτοκαταλυτικά
Συντήρηση και Προστασία
Ανόδια Ψευδαργύρου
Κατασκευές - Ειδικά Προϊόντα
:. Χρώματα Προστασίας

Cool Barrier SLV SEALER Solvent Based

Περιγραφή                                                                                                                                                 Πρόκειται για άχρωμο προστατευτικό βερνίκι, εμποτισμού για εξωτερική χρήση. Παρουσιάζει υψηλή ανθεκτικότητα στα αλκάλια και είναι η ιδανική τελική επίστρωση για την προστασία ορυκτών δομικών υλικών έναντι επικάθισης ρύπων, βρωμιάς από κυκλοφορία οχημάτων, διείσδυσης νερού και της υπεριώδους ακτινοβολίας. Εμποτίζει και σταθεροποιεί τις επιφάνειες, παρέχει υδροφοβικές ιδιότητες και βελτιώνει την αντοχή απότριψης της επεξεργασμένης επιφάνειας.

Τυπική χρήση
Χρησιμοποιείται ως τελική επίστρωση προστασίας για επιφάνειες που εκτίθενται σε δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον και υπόκεινται σε κυκλοφορία.

Technical Leaflet: Cool Barrier SLV SEALER Solvent Based

Ειδικά Προϊόντα

Quick Links

Αναζήτηση Προϊόντων
External Links
Upcoming Events

In the SpotLight:

Subscribe our Newsletter ::.

 
       
 
  Developed and host by Qbit / Graphics by Xero