Κτίρια
Κατασκευές
Αστικοί χώροι
Διάφορα
Ψυχρά Υλικά
Φωτοκαταλυτικά
Συντήρηση και Προστασία
Ανόδια Ψευδαργύρου
Κτίρια - Ορυκτές Επιφάνειες
:. Ειδικά Προϊόντα

Concrete P

Φωτοκαταλυτικό διάλυμα επεξεργασίας σκυροδέματος και ορυκτών επιφανειών

Το Concrete P αποτελεί ημιδιάφανο υδατικό υδροφιλικό διάλυμα, βασισμένο σε νανοδομημένη τιτανία και ειδικά ανόργανα συνδετικά για την επιφανειακή προστασία και την επεξεργασία ορυκτών επιφανειών και εμφανούς σκυροδέματος. Η τελική επεξεργασμένη επιφάνεια με το Concrete P, με την παρουσία της UV ακτινοβολίας, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική έναντι ατμοσφαρικών ρύπων, όπως είναι τα οξείδια του Αζώτου, το μονοξείδιο του Άνθρακα, το όζον, η φορμαλδεΰδη,  βακτηρίων και μυκήτων. Το υλικό χρησιμοποιείται για την φωτοκαταλυτική επεξεργασία υφιστάμενων υλικών σε εργασίες που αφορούν, τόσο στο αστικό περιβάλλον (προιόντα σκυροδέματος: κυβόλιθοι, τσιμεντόπλακες, διαχωριστικά κυκλοφορίας, ασφαλτικό σκυρόδεμα), όσο και στο κτιριακό περιβάλλον ( προσόψεις με ορυκτά υλικά τοιχοποιίας, κεραμίδια, τούβλα, φυσική πέτρα, ανόργανοι σοβάδες και επιχρίσματα). Το υλικό έχει υψηλή πρόσφυση στο υπόστρωμα και εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής. Πριν την χρήση του υλικού απαιτείται δοκιμαστική εφαρμογή του, σε τμήμα της προς επεξεργασίας επιφάνειας, για τον σαφή προσδιορισμό της απαιτούμενης ποσότητας και για την αποφυγή ανεπιθύμητης αλλαγής της απόχρωσης του υφιστάμενου υλικού. Οι επεξεργασμένες οριζόντιες επιφάνειες αστικού περιβάλλοντος θα πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να καθαρίζονται με νερό, προκειμένου να απομακρύνονται σκόνες, λάδια και σαθρά υλικά. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Χαρακτηριστικές επιδόσεις
  • Συμβάλλει στον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
  • Συμβάλλει στην διατήρηση της αισθητικής όψης των επιφανειών
  • Αντιβακτηριακή και αντιμουχλική δράση
  • Βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα

Technical Leaflet: Concrete P

Usefull downloads

Abolin Co Better Air Quality Starts Here!! 0.8 MB

Abolin Co: Photocatalysis Serves the Environment 4.5 MB

Ορυκτές Επιφάνειες

Quick Links

Αναζήτηση Προϊόντων
External Links
Upcoming Events

In the SpotLight:

Subscribe our Newsletter ::.

 
       
 
  Developed and host by Qbit / Graphics by Xero