Κτίρια
Κατασκευές
Αστικοί χώροι
Διάφορα
Ψυχρά Υλικά
Φωτοκαταλυτικά
Συντήρηση και Προστασία
Ανόδια Ψευδαργύρου
Κατασκευές - Τελικά Χρώματα
:. Ειδικά Προϊόντα

Cool Barrier SLV Floor Deco

Περιγραφή Υλικού

Υψηλής αντοχής, λευκό ή έγχρωμο, αυτοεπιπεδούμενο εποξειδικό χυτό δάπεδο, χωρίς διαλύτες. Aνθεκτικό σε τριβές, ισχυρά οξέα και αλκάλια, διαλύτες, πετρελαιοειδή, θαλασσινό ή χλωριωμένο νερό. Έχει ισχυρή πρόσφυση σε μπετόν, σοβά, ξύλο, MDF. Το υλικό είναι διαθέσιμο με διάφορους τύπους γρανίτη ή διακοσμητικού χαλαζία και είναι σε προκαθορισμένες συσκευασίες.

Technical Leaflet: Cool Barrier SLV Floor Deco

Usefull downloads

COOL BARRIER SLV DECO UF LINE COLOUR CHART 0,4 MB

Decorative Resinous Granite Broadcast Floor 1,3 MB

Resinous Granite Epoxy Decorative Flloor 0,9 MB

Surface Preparation Resinous Deco Floors 0,2 MB

Τελικά Χρώματα

Quick Links

Αναζήτηση Προϊόντων
External Links
Upcoming Events

In the SpotLight:

Subscribe our Newsletter ::.

 
       
 
  Developed and host by Qbit / Graphics by Xero