Κτίρια
Κατασκευές
Αστικοί χώροι
Διάφορα
Ψυχρά Υλικά
Φωτοκαταλυτικά
Συντήρηση και Προστασία
Ανόδια Ψευδαργύρου
Κτίρια - Ορυκτές Επιφάνειες
:. Τελικά Χρώματα

Cool Barrier Roof Optimum

Πολυουρεθανική υγρή μεμβράνη στεγάνωσης οροφών υψηλών αντοχών και ανακλαστικότητας

Το Cool Barrier Roof Optimum είναι πολυουρεθανική υγρή μεμβράνη βάσεως νερού, ενός συστατικού, εξαιρετικής ποιότητας, με άριστες τιμές ανακλαστικότητας και θερμικής εκπομπής, υψηλή αντίσταση σε στάσιμο νερό, στην uπεριώδη ακτινοβολία και στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Εφαρμόζεται σε οροφές χαμηλής και απότομης κλίσης. Προλαμβάνει την εμφάνιση μούχλας και άλγεων. Συμμορφώνεται με διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνικά πρότυπα ποιότητας και επιδόσεων. Το υλικό είναι πιστοποιημένο με CE σύμφωνα με ETAG 005 -6.

Γενικά χαρακτηριστικά

  • Εξοικονομεί ενέργεια από τις ανάγκες ψύξης
  • Συμβάλλει στον περιορισμό των συνεπειών της "αστικής θερμικής νησίδας"
  • Συμβάλλει στον περιορισμό εκπομπής και στην αντιστάθμιση της επίδρασης του CO₂
  • Αυξάνει τα επίπεδα θερμικής άνεσης σε μη κλιματιζόμενους χώρους
  • Εξοικονομεί χρήματα από τις ανάγκες δροσιμού και ψύξης
  • Εφαρμόζεται σε διάφορες επιφάνειες οροφών
  • Εύκολη εφαρμογή
  • Υψηλή αντίσταση σε στάσιμα νερά
  • Φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον

 

 

 

Technical Leaflet: Cool Barrier Roof Optimum

Usefull downloads

LIQUID APPLIED WATERPROOFING ETAG 005 PART 6 0,3 MB

Ορυκτές Επιφάνειες

Quick Links

Αναζήτηση Προϊόντων
External Links
Upcoming Events

In the SpotLight:

Subscribe our Newsletter ::.

 
       
 
  Developed and host by Qbit / Graphics by Xero