Κτίρια
Κατασκευές
Αστικοί χώροι
Διάφορα
Ψυχρά Υλικά
Φωτοκαταλυτικά
Συντήρηση και Προστασία
Ανόδια Ψευδαργύρου
Κτίρια - Ορυκτές Επιφάνειες
:. Ειδικά Προϊόντα

Cool Barrier Grip IPA

Το Cool Barrier Grip Ipa είναι ένα έτοιμο προς χρήση γαλάκτωμα εμποτισμού σιλανικής/σιλοξανικής βάσης με υδατοαπωθητικές ιδιότητες. Χρησιμοποιείται στη δημιουργία υδατοαπωθητικών προσόψεων και για προστασία των κτιρίων έναντι διείσδυσης νερού. Το Cool Barrier Grip Ipa μπορεί να εφαρμοστεί σε σκυροδέματα, τσιμέντο-κονιάματα, αμιαντοτσιμέντο, λιθοδομές, πλινθοδομές, κ.α.

Χαρακτηριστικές επιδόσεις

  • Ισχυρή υδατοαπωθητική ικανότητα
  • Επιτρέπει τη διαπνοή του υποστρώματος (περατότητα έναντι υδρατμών)
  • Βελτιώνει την αντίσταση στη συγκέντρωση ρύπων
  • Μειώνει την ανάπτυξη βιολογικών μικροοργανισμών όπως μύκητες, βρύα, λειχήνες κ.α.
  • Έτοιμο προς χρήση
  • Υδατικής βάσης, φιλικό προς το περιβάλλον

 

Technical Leaflet: Cool Barrier Grip IPA

Ορυκτές Επιφάνειες

Quick Links

Αναζήτηση Προϊόντων
External Links
Upcoming Events

In the SpotLight:

Subscribe our Newsletter ::.

 
       
 
  Developed and host by Qbit / Graphics by Xero