Κτίρια
Κατασκευές
Αστικοί χώροι
Διάφορα
Ψυχρά Υλικά
Φωτοκαταλυτικά
Συντήρηση και Προστασία
Ανόδια Ψευδαργύρου
Κτίρια - Ορυκτές Επιφάνειες
:. Ειδικά Προϊόντα

NATURAL & SPECIAL PIGMENTS

ΦΥΣΙΚΑ ΟΞΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΙΓΜΕΝΤΑ

Περιγραφή
Το φάσμα των φυσικών και ειδικών χρωστικών ουσιών αποτελείται από ώχρες, Sienna, umbers, μαύρο πράσινο και μπλε. Οι φυσικές χρωστικές προέρχονται από την διάβρωση των διαφόρων πετρωμάτων σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Κύπρος και ούτω καθεξής. Τα πετρωμάτα πλένονται, ξηραίνοωται και κονιοποιούνται.

Τα ειδικά πιγμέντα στο χρώμα του πράσινου και του μπλέ έχουν αναπτυχθεί για χρήση σε εφαρμογές εξωτερικού χώρου, όπου η χρήση έγχρωμων δομικών υλικών,δέχεται την επίδραση ισχυρών περιβαλλοντικών συνθηκών.

Το κύριο συστατικό  είναι το οξείδιο του σιδήρου, που συμπληρώνονται από διάφορα άλλα οξείδια. Οι φυσικές χρωστικές ουσίες είναι όλα σε μαλακά φυσικά χρώματα που κυμαίνονται από κίτρινο, κόκκινο και καφέ έως μαύρο.

Χρήσεις
Προϊόντα τσιμέντου όπως βιομηχανικά δάπεδα, τσιμεντόλιθους, σκυρόδεμα τούβλα, κεραμίδια, πλακίδια, αρμολόγηση, προϊόντα ασβέστου, όπως ορυκτό χρώμα, τοιχογραφία, γύψο, στολίδια, κ.λ.π.

Technical Leaflet: NATURAL & SPECIAL PIGMENTS

Ορυκτές Επιφάνειες

Quick Links

Αναζήτηση Προϊόντων
External Links
Upcoming Events

In the SpotLight:

Subscribe our Newsletter ::.

 
       
 
  Developed and host by Qbit / Graphics by Xero