Κτίρια
Κατασκευές
Αστικοί χώροι
Διάφορα
Ψυχρά Υλικά
Φωτοκαταλυτικά
Συντήρηση και Προστασία
Ανόδια Ψευδαργύρου
Κτίρια - Ορυκτές Επιφάνειες
:. Τελικά Χρώματα

Active Cool

Xρώμα σιλικόνης θερμικής προστασίας κτιρίων
με αυτοκαθαριζόμενη - φωτοκαταλυτική δράση
Active Cool - Nature Shield Silicone

Το Active Cool είναι χρώμα βάσεως νερού, μείγματος ακρυλικού γαλακτώματος με ειδικές ρητίνες βάσεως σιλικόνης/σιλοξάνης, για την προστασία και διακόσμηση τοιχοποιίας ορυκτής σύνθεσης, κατάλληλο για εσωτερική (Nature Shield Silicone) και εξωτερική χρήση. Το υλικό παρουσίάζει άριστη υγροθερμική συμπεριφορά, εξαιρετικές οπτικές ιδιότητες (υψηλή ανακλαστικότητα στην ηλιακή θερμική ακτινοβολία, υψηλό συντελεστή θερμικής εκπομπής και εξαιρετική αντοχή στο uv) και πολύ καλή δράση έναντι ατμοσφαιρικών ρύπων και μικροβίων ( φωτοκαταλυτική δράση). Είναι κατάλληλο για την μακροχρόνια προστασία επιφανειών σκυροδεματος και κτιριακής τοιχοποιίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις ΕΝ 1062-1. Έχει εξαιρετική ικανότητα πρόσφυσης (δημιουργεί χημικό δεσμό με το υπόστρωμα), έχει υψηλή διαπνοή και υδροφοβία (εμποδίζει την απορρόφηση νερού.και παράλληλα διευκολύνει την απόρριψη των υδρατμών). Είναι φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον.

Ειδικές επιδόσεις

  • Μειώνει την επιφανειακή θερμοκρασία
  • Βελτιώνει τις συνθήκες θερμικής άνεσης στο κτιριακό περιβάλλον
  • Εξοικονομεί ενέργεια από τις ανάγκες ψύξης κτιρίων
  • Συμβάλλει στον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
  • Συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα
  • Διατηρεί τις όψεις των επιφανειών καθαρές από ατμοσφαιρικούς ρύπους και εμφάνιση μούχλας
  • Μακροχρόνια προστασία σκυροδέματος έναντι διεισδύσεων.

 

 

 

 

 

Technical Leaflet: Active Cool

Usefull downloads

Abolin Co Better Air Quality Starts Here!! 0.8 MB

Abolin Co: Photocatalysis Serves the Environment 4.5 MB

Air Pollution Batement Photocatalytic Coverings 1.8 MB

Better Facades Start Here! 1 MB

CASE STUDY ACTIVE COOL EYGENIDIO HOSPITAL 0.2 MB

Masonry and Concrete Products Applications EN 1062-1 200 MB

What is Photocatalyst? 0.2 MB

Ορυκτές Επιφάνειες

Quick Links

Αναζήτηση Προϊόντων
External Links
Upcoming Events

In the SpotLight:

Subscribe our Newsletter ::.

 
       
 
  Developed and host by Qbit / Graphics by Xero