Κτίρια
Κατασκευές
Αστικοί χώροι
Διάφορα
Ψυχρά Υλικά
Φωτοκαταλυτικά
Συντήρηση και Προστασία
Ανόδια Ψευδαργύρου
Κτίρια - Ορυκτές Επιφάνειες
:. Ειδικά Προϊόντα

Cool Barrier Grip AG

Ειδκός εμποτισμός προστασίας ορυκτών επιφανειών

Το Cool Barrier Grip AG είναι εμποτισμός προστασίας ορυκτών επιφανειών έναντι της διείσδυσης νερού ή λαδιού. Βασίζεται σε συνδυασμό φθοριωμένων επιφανειοδραστικών με ρητίνες σιλικόνης. Διευσδύει στην επιφάνεια, δεν σχηματίζει φιλμ, δεν περιορίζει την διαπνοή της επιφάνειας, είναι διάφανο και επιτρέπει την επεξεργασία ορυκτών επιφανειών με ανοιχτό πορώδες. Παρουσιάζει εξαιρετικές υδροφοβικές και ελαιοφοβικές ιδιότητες.
 

Technical Leaflet: Cool Barrier Grip AG

Ορυκτές Επιφάνειες

Quick Links

Αναζήτηση Προϊόντων
External Links
Upcoming Events

In the SpotLight:

Subscribe our Newsletter ::.

 
       
 
  Developed and host by Qbit / Graphics by Xero