Κτίρια
Κατασκευές
Αστικοί χώροι
Διάφορα
Ψυχρά Υλικά
Φωτοκαταλυτικά
Συντήρηση και Προστασία
Ανόδια Ψευδαργύρου
Κτίρια - Ορυκτές Επιφάνειες
:. Ειδικά Προϊόντα

Stucco R Levelling Putty

Λεπτόκοκκος στόκος εξομάλυνσης επιφανειών σε σκόνη

Το STUCCO R είναι λευκός στόκος σπατουλαρίσματος, με βάση το τσιμέντο και ενιισχυτικές ρητίνες, για την εξομάλυνση και προετοιμασία επιφανειών τοίχου που πρόκειται να καλυφθούν με συστήματα βαφής Cool Barrier. Είναι κατάλληλο για επιφάνειες σοβά ή σκυροδέματος. Διατίθεται σε συσκευασίες των 20 κιλών.

Technical Leaflet: Stucco R Levelling Putty

Ορυκτές Επιφάνειες

Quick Links

Αναζήτηση Προϊόντων
External Links
Upcoming Events

In the SpotLight:

Subscribe our Newsletter ::.

 
       
 
  Developed and host by Qbit / Graphics by Xero