Κτίρια
Κατασκευές
Αστικοί χώροι
Διάφορα
Ψυχρά Υλικά
Φωτοκαταλυτικά
Συντήρηση και Προστασία
Ανόδια Ψευδαργύρου
Κτίρια - Ορυκτές Επιφάνειες
:. Ειδικά Προϊόντα

Photocatalytic Hydrophobic Concrete P

Υδροφοβικό φωτοκαταλυτικό διάλυμα επεξεργασίας σκυροδέματος και ορυκτών επιφανειών

Το Cool Barrier Concrete P - Hydrophobic αποτελεί ημιδιάφανο υδατικό υδροφοβικό διάλυμα, βασισμένο σε νανοδομημένο καταλύτη και ειδικά ανόργανα συνδετικά για την επιφανειακή φωτοκαταλυτική προστασία και την υδροφοβική επεξεργασία ορυκτών επιφανειών και εμφανούς σκυροδέματος. Η τελική επεξεργασμένη επιφάνεια με το Cool Barrier Concrete P - Hydrophobic με την παρουσία της UV ακτινοβολίας, είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική έναντι ατμοσφαρικών ρύπων, όπως είναι τα οξείδια του Αζώτου, το μονοξείδιο του Άνθρακα, το όζον, η φορμαλδεΰδη, βακτηρίων και μυκήτων. Το υλικό χρησιμοποιείται για την φωτοκαταλυτική επεξεργασία υφιστάμενων υλικών σε εργασίες που αφορούν, τόσο στο αστικό περιβάλλον (προιόντα σκυροδέματος: κυβόλιθοι, τσιμεντόπλακες, διαχωριστικά κυκλοφορίας, ασφαλτικό σκυρόδεμα), όσο και στο κτιριακό περιβάλλον ( προσόψεις με ορυκτά υλικά τοιχοποιίας, κεραμίδια, τούβλα, φυσική πέτρα, ανόργανοι σοβάδες και επιχρίσματα). Περιορίζει την απορρόφηση του νερού χωρίς να επηρεάζει την διαπνοή της επεξεργασμένης επιφάνειας. Το υλικό έχει υψηλή πρόσφυση στο υπόστρωμα και εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής. Πριν την χρήση του υλικού απαιτείται δοκιμαστική εφαρμογή του, σε τμήμα της προς επεξεργασίας επιφάνειας, για τον σαφή προσδιορισμό της απαιτούμενης ποσότητας και για την αποφυγή ανεπιθύμητης αλλαγής της απόχρωσης του υφιστάμενου υλικού. Οι επεξεργασμένες οριζόντιες επιφάνειες αστικού περιβάλλοντος θα πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να καθαρίζονται με νερό, προκειμένου να απομακρύνονται σκόνες, λάδια και σαθρά υλικά. Κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

Χαρακτηριστικές επιδόσεις

  • Συμβάλλει στον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
  • Συμβάλλει στην διατήρηση της αισθητικής όψης των επιφανειών
  • Αντιβακτηριακή και αντιμουχλική δράση
  • Βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού και εξωτερικού αέρα
  • Περιορίζει την απορρόφηση του νερού χωρίς να επηρεάζει την διαπνοή της επιφάνειας
  • Πολύ καλή αντίσταση σε αλκάλια
  • Βάσεως νερού και φιλικό προε τον χρήστη και το περιβάλλον

Technical Leaflet: Photocatalytic Hydrophobic Concrete P

Usefull downloads

CONCRETE P HYDROPHOBE 0,3 MB

Ορυκτές Επιφάνειες

Quick Links

Αναζήτηση Προϊόντων
External Links
Upcoming Events

In the SpotLight:

Subscribe our Newsletter ::.

 
       
 
  Developed and host by Qbit / Graphics by Xero