Κτίρια
Κατασκευές
Αστικοί χώροι
Διάφορα
Ψυχρά Υλικά
Φωτοκαταλυτικά
Συντήρηση και Προστασία
Ανόδια Ψευδαργύρου
Κτίρια - Ορυκτές Επιφάνειες
:. Αστάρια

Cool Barrier Grip

Αστάρι προεργασίας μη σχηματισμού φιλμ με βάση σιλάνια και σιλοξάνια

Το Cool Barrier Grip είναι ελεύθερο διαλυτών αστάρι προεργασίας ορυκτών επιφανειών, με βάση σιλάνια και σιλοξάνια. Χρησιμοποιείται ώς αστάρι προεργασίας για τα τελικά συστήμτα βαφής Cool Barrier Facade, Active Cool και Active Sil της Abolin Co, και γενικώς σε συστήματα χρωματισμού με απαίτηση υψηλής ικανότητας σε διαπερατότητα υδρατμών. Το υλικό είναι υδρόφοβο και δεν σχηματίζει επιφανειακό φιλμ. Έχει πολύ καλή διεύσδυση στο ορυκτό υπόστρωμα, επιτυγχάνει χημικό δεσμό αγκύρωσης με το υπόστρωμα με αποτέλεσμα την σταθεροποίηση και την μείωση της απορροφητικότητας του υποστρώματος. Δεν περιορίζει την διαπνοή του υποστρώματος.

Ειδικά χαρακτηριστικά

  • Δραστική μείωση της απορρόφησης νερού από το υπόστρωμα
  • Υψηλή ικανότητα διαπερατότητας των υδρατμών
  • Πολύ καλή ικανότητα διείσδυσης
  • Καλή αντίσταση σε αλκάλια
  • Καλή αντίσταση στην UV ακτινοβολία
  • Στεγνώνει γρήγορα και δεν κιτρινίζει το υπόστρωμα
  • Ειναι φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον

 

 

 

 

 

Technical Leaflet: Cool Barrier Grip

Ορυκτές Επιφάνειες

Quick Links

Αναζήτηση Προϊόντων
External Links
Upcoming Events

In the SpotLight:

Subscribe our Newsletter ::.

 
       
 
  Developed and host by Qbit / Graphics by Xero