Κτίρια
Κατασκευές
Αστικοί χώροι
Διάφορα
Ψυχρά Υλικά
Φωτοκαταλυτικά
Συντήρηση και Προστασία
Ανόδια Ψευδαργύρου
Κατασκευές - Τελικά Χρώματα
:. Τελικά Χρώματα

Cool Barrier Facade

Ελαστομερές χρώμα προστασίας έναντι ενανθράκωσης και θερμικής καταπόνησης

Το Cool Barrier Facade είναι ελαστομερές χρώμα νερού, βάσεως καθαρών ακρυλικών ρητινών, προστασίας κτιριακού κελύφους καθώς και κατασκευών από σκυρόδεμα. Προσφέρει πολή καλή προστασία έναντι θερμικής καταπόνησης (υψηλός συντελεστής ανακλαστικότητας και θερμικής εκπομπής), έναντι διεισδύσεων και ενανθράκωσης. Εφαρμόζεται εύκολα σε επιφάνειες με χαμηλή και μεγάλη κλίση με χρήση συμβατικών μεθόδων βαφής καi με χρήση airless. Διατηρεί την ελαστικότητα του ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, καλύπτει πλήρως ρωγμές μέχρι 1mm, έχει εξαιρετική αντοχή σε δύσκολες καιρικές συνθήκες και μεγάλη διάρκεια ζωής, είναι κατάλληλο για χρήση σε περιβάλλον με έντονους βιομηχανικούς διαβρωτικούς παράγοντες, Το υλικό συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας από τις αναγκες ψύξης των κτιρίων κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, προστατεύει τα κτίρια από την διείσδυση υγρασίας και νερού κατά τη διάρκεια της χειμερινης περιόδου και πληρεί τις απαιτήσεις των Ευρωπαικών προτύπων προστασίας σκυροδέματος και εξωτερικής τοιχοποιίας: EN 1504-2, EN 1062-1.

Γενικά Χαρακτηριστικά

  • Προστασία έναντι ενανθράκωσης και διεισδύσεων
  • Δυνατότητα γεφύρωσης ρωγμών
  • Συμβατό με συστήματα υδροφοβικού εμποτισμού
  • Συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας από τις ανάγκες ψύξης
  • Προστασία έναντι νερού, υγρασίας και θερμικής καταπόνησης
  • Ελεύθερο από βαριά μέταλλα, φορμαλδεΰδη και τοξικές ουσίες
  • Πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις
  • Δουλεύεται εύκολα και ο εξοπλισμός καθαρίζεται με νερό

 

Technical Leaflet: Cool Barrier Facade

Τελικά Χρώματα

Quick Links

Αναζήτηση Προϊόντων
External Links
Upcoming Events

In the SpotLight:

Subscribe our Newsletter ::.

 
       
 
  Developed and host by Qbit / Graphics by Xero