Κτίρια
Κατασκευές
Αστικοί χώροι
Διάφορα
Ψυχρά Υλικά
Φωτοκαταλυτικά
Συντήρηση και Προστασία
Ανόδια Ψευδαργύρου
Κτίρια - Ορυκτές Επιφάνειες
:. Τελικά Χρώματα

ActivSil

Ανόργανο - Οργανικό χρώμα υδρύαλου ενός συστατικού προστασίας κτιρίων

Το ActivSil είναι ανόργανο/οργανικό χρώμα υδρύαλου, ενός συστατικού, βάσεως πυριτικού καλίου, για την προστασία και διακόσμηση τοιχοποιίας ορυκτής σύνθεσης, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Το υλικό παρουσίάζει άριστη υγροθερμική συμπεριφορά, εξαιρετικές οπτικές ιδιότητες (υψηλή ανακλαστικότητα στην ηλιακή θερμική ακτινοβολία, υψηλό συντελεστή θερμικής εκπομπής και εξαιρετική αντοχή στο uv) και πολύ καλή δράση έναντι ατμοσφαιρικών ρύπων και μικροβίων ( φωτοκαταλυτική δράση). Παρουσίαζει εξαιρετική αντίσταση στο νερό της βροχής, υψηλή ικανότητα διαπνοής (εμποδίζει την απορρόφηση νερού.και παράλληλα διευκολύνει την απόρριψη των υδρατμών) και σχηματίζει ματ επιφάνεια. Έχει ισχυρή πρόσφυση ( συνδέεται χημικά με την επιφάνεια) και  εξαιρετική αντιμουχλική δράση ακόμη και σε εσωτερικές συνθήκες με χαμηλό αερισμό και φωτισμό. .
Αποτελεί άριστη επιλογή σε εργασίες συντήρησης, ανακαίνισης, προστασίας και διακόσμησης  ιστορικών, και παραδοσιακών κτίριων. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του DIN 18 363 και είναι φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον.

Ειδικές επιδόσεις

  • Μειώνει την επιφανειακή θερμοκρασία
  • Βελτιώνει τις συνθήκες θερμικής άνεσης στο κτιριακό περιβάλλον
  • Εξοικονομεί ενέργεια από τις ανάγκες ψύξης κτιρίων
  • Συμβάλλει στον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
  • Συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα
  • Διατηρεί τις όψεις των επιφανειών καθαρές από ατμοσφαιρικούς ρύπους
  • Μακροχρόνια προστασία
  • Μόνιμη αντιμουχλική δράση

 

 

 

 

 

Technical Leaflet: ActivSil

Ορυκτές Επιφάνειες

Quick Links

Αναζήτηση Προϊόντων
External Links
Upcoming Events

In the SpotLight:

Subscribe our Newsletter ::.

 
       
 
  Developed and host by Qbit / Graphics by Xero