Κτίρια
Κατασκευές
Αστικοί χώροι
Διάφορα
Ψυχρά Υλικά
Φωτοκαταλυτικά
Συντήρηση και Προστασία
Ανόδια Ψευδαργύρου
Κατασκευές - Ειδικά Προϊόντα
:. Ειδικά Προϊόντα

Cool Barrier Grip IPS

Υδρο-απωθητικός εμποτισμός γενικής χρήσης προστασίας ορυκτών επιφανειών

Το COOL BARRIER GRIP IPS είναι υδρο-απωθητικός εμποτισμός γενικής χρήσης, για την προστασία υλικών ορυκτής συνθέσεως και επιφανειών με υψηλή αλκαλικότητα. Βασίζεται σε ειδικές οργανοπυριτικές (σιλάνια/σιλοξάνες) υδροφοβικές ενώσεις, οι οποίες αντιδρούν με το CO2 του αέρα και την υγρασία για να σχηματίσουν, μέσω της υδρόλυσης, πολύ ισχυρούς δεσμούς με το υπόστρωμα. Το προϊόν συντηρεί και προστατεύει τις κατασκευές που υπόκεινται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες με αυξημένα ποσοστά υγρασίας. Η χρήση του COOL BARRIER GRIP IPS είναι κατάλληλη σε υλικά με υψηλή απορροφητικότητα, ορυκτής συνθέσεως όπως: κεραμικά και αργιλώδη κεραμίδια και οπτόπλινθοι, υλικά τοιχοποιίας με βάση ασβεστοκονίαμα, φυσική και τεχνητή πέτρα, υτόκλειστο κυψελωτό σκυροδέμα, τσιμεντοσανίδες, ορυκτά χρώματα, σκυροδέματα και προϊόντα τσιμέντου, σοβάδες ορυκτής σύνθεσης.

Χαρακτηριστικές Ιδιότητες

 

  • Μεγάλο βάθος διείσδυσης
  • Υψηλή αντίσταση σε αλκάλια
  • Γρήγορο στέγνωμα
  • Κατάλληλο για χρήση σε υποστρώματα με υπάρχουσα υγρασία
  • Πρώιμη ανάπτυξη υδροφοβίας

 

 

 

Technical Leaflet: Cool Barrier Grip IPS

Usefull downloads

Hydrophobic Impregnation of Concrete 1.8 MB

Hydrophobic Impregnation Silanes EN 1504-2 1.2 MB

Ειδικά Προϊόντα

Quick Links

Αναζήτηση Προϊόντων
External Links
Upcoming Events

In the SpotLight:

Subscribe our Newsletter ::.

 
       
 
  Developed and host by Qbit / Graphics by Xero