Κτίρια
Κατασκευές
Αστικοί χώροι
Διάφορα
Ψυχρά Υλικά
Φωτοκαταλυτικά
Συντήρηση και Προστασία
Ανόδια Ψευδαργύρου
Κατασκευές - Ειδικά Προϊόντα
:. Ειδικά Προϊόντα

Cool Barrier Grip WWR

Yδροφοβικός εμποτισμός διαλυτός σε νερό προστασίας σκυροδεματος

To Cool Barrier Grip WWR είναι ,υδροφοβικός εμποτισμός, σιλανικής σιλοξανικής βάσης. πολύ υψηλών ενεργών στερεών. Είναι ένα προϊόν υψηλής ποιότητας, χρησιμοποιείται σε διάλυμα με νερό και είναι ιδανικό για την προστασία σκυροδέματος και οπλισμένου σκυρόδεματος. Έχει σχεδιαστεί για να διεισδύει βαθιά μέσα από σκυρόδεμα, ώστε να προσφέρει την βέλτιστη προστασία ενάντια στην απορρόφηση του νερού και των ρύπων. Η δραση του Cool Barrier Grip WWR δεν πρέπει να συγχέεται με κοινά προιόντα που προσδίδουν απλώς "υδατο-απωθητικές" ιδιότητες στις επιφάνειες. Η "υδατο-απώθηση" είναι μόνο μια επιφανειακή ιδιότητα, η οποία παίζει ένα δευτερεύοντα ρόλο στην προστασία του υποστρώματος. Το σκυρόδεμα που έχει επεξεργαστεί με το Cool Barrier Grip WWR αναπτύσσει σε πρώτο χρόνο μία μέτρια "υδατο-απωθητικότητα" η οποία στη συνέχεια αυξάνεται με την ύγρανση της επιφάνειας, Συνιστάται ιδιαίτερα για τον εμποτισμό και το "αστάρωμα" σκυροδέματος και οπλισμένου σκυροδέματος, που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή γεφυρών, δρόμων και κτιρίων.

CE ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
EN 1504-2


Χαρακτηριστικές ιδιότητες

 

  • Εξαιρετική ικανότητα διείσδυσης
  • Διαλύεται σε νερό
  • Μεγάλη σταθερότητα
  • Υψηλη αντίσταση στα αλκάλια
  • Δραστική μείωση της απορρόφησσης νερού και χλωριόντων
  • Υψηλή ανθεκτικότητα ενάντια σε κύκλους πήξης-τήξης και παγολυτικά άλατα
  • Δεν επηρεάζει την διαπνοή
  • Παρέχει καλή ικανότητα επαναβαφής

 

Technical Leaflet: Cool Barrier Grip WWR

Usefull downloads

Hydrophobic Impregnation of Concrete 1.8 MB

Hydrophobic Impregnation Silanes EN 1504-2 1.2 MB

Ειδικά Προϊόντα

Quick Links

Αναζήτηση Προϊόντων
External Links
Upcoming Events

In the SpotLight:

Subscribe our Newsletter ::.

 
       
 
  Developed and host by Qbit / Graphics by Xero