Κτίρια
Κατασκευές
Αστικοί χώροι
Διάφορα
Ψυχρά Υλικά
Φωτοκαταλυτικά
Συντήρηση και Προστασία
Ανόδια Ψευδαργύρου
Κατασκευές - Ειδικά Προϊόντα
:. Ειδικά Προϊόντα

Cool Barrier Grip Creme

Υδροφοβικός θιξοτροπικός εμποτισμός προστασίας σκυροδέματος

To Cool Barrier Grip Creme: ελεύθερος διαλύτη, κρεμώδης, υδροφοβικός εμποτισμός, σιλανικής βάσης..Είναι ένα προϊόν υψηλής ποιότητας, ιδανικό για την προστασία σκυροδέματος και οπλισμένου σκυρόδεματος. Έχει σχεδιαστεί για να διεισδύει βαθιά μέσα από σκυρόδεμα, ώστε να προσφέρει την βέλτιστη προστασία ενάντια στην απορρόφηση του νερού και των ρύπων, καθώς και των κύκλων ψύξης / απόψυξης. Η δραση του Cool Barrier Grip Creme δεν πρέπει να συγχέεται με κοινά προιόντα που προσδίδουν απλώς "υδατο-απωθητικές" ιδιότητες στις επιφάνειες. Η "υδατο-απώθηση" είναι μόνο μια επιφανειακή ιδιότητα, η οποία παίζει ένα δευτερεύοντα ρόλο στην προστασία του υποστρώματος. Το σκυρόδεμα που έχει επεξεργαστεί με το Cool Barrier Grip Creme αναπτύσσει σε πρώτο χρόνο μία μέτρια "υδατο-απωθητικότητα" η οποία στη συνέχεια αυξάνεται με την ύγρανση της επιφάνειας, Συνιστάται ιδιαίτερα για τον εμποτισμό και το "αστάρωμα" σκυροδέματος και οπλισμένου σκυροδέματος, που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή γεφυρών, δρόμων και κτιρίων. Το Cool Grip Barrier Creme μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε αλκαλικό υπόστρωμα, που έχει προηγουμένως υποστεί επεξεργασία από υλικά εμποτισμού, όπως αλκοξυσιλάνια.

CE ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
EN 1504-2

Χαρακτηριστικές ιδιότητες

  • Εξαιρετική ικανότητα διείσδυσης
  • Ελευθερο από διαλύτη, είναι περιβαλλοντικά φιλικό
  • Υψηλή σταθερότητα
  • Υψηλή αντοχή σε αλκάλια
  • ΘΙξοτροπικό και μπορεί έτσι να εφαρμοστεί χωρίς απώλεια υλικού
  • Καθυστερεί σημαντικά την απορρόφηση χλωριόντων και νερού
  • Δεν επηρεάζεται η διαπνοή
  • Βέλτιστη ανθεκτικότητα ενάντια σε κύκλους πήξης-τήξης και παγολυτικά άλατα
  • Βελτιωμένη αντοχή

 

Technical Leaflet: Cool Barrier Grip Creme

Usefull downloads

Hydrophobic Impregnation of Concrete 1.8 MB

Hydrophobic Impregnation Silanes EN 1504-2 1.2 MB

Ειδικά Προϊόντα

Quick Links

Αναζήτηση Προϊόντων
External Links
Upcoming Events

In the SpotLight:

Subscribe our Newsletter ::.

 
       
 
  Developed and host by Qbit / Graphics by Xero