Κτίρια
Κατασκευές
Αστικοί χώροι
Διάφορα
Ψυχρά Υλικά
Φωτοκαταλυτικά
Συντήρηση και Προστασία
Ανόδια Ψευδαργύρου
Κτίρια - Ορυκτές Επιφάνειες
:. Αστάρια

Cool Barrier Epoxy Hydrodur Primer

Εποξειδικό υδατικό αστάρι και τελικό χρώμα προστασίας  για την επεξεργασία επιφανειών σκυροδέματος


Το HYDRODUR V είναι εποξειδικό σύστημα βαφής, αστάρι και τελικό χρώμα προστασίας, δύο συστατικών, υδατικής βάσης, κατάλληλο για την επεξεργασία και την προστασία σκυροδέματος. Το υλικό σχηματίζει ισχυρό επιφανειακό υμένα, που σφραγίζει και προστατεύει την επιφάνεια έναντι διείσδυσης υγρασίας και νερού. Σε επιφάνειες εκτεθειμένες σε UV ακτινοβολία, το υλικό στη συνέχεια επικαλύπτεται με τα ανάλογα τελικά χρώματα προστασίας της Abolin Co. Ιδανικό για βαφή δαπέδων εσωτερικών χώρων. 

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα

  • Προστασία έναντι διείσδυσης νερού και υγρασίας
  • Εύκολη εφαρμογή
  • Χαμηλής οσμής και μη εύφλεκτο
  • Κατάλληλο για εφαρμογή σε χώρους με περιορισμένο επίπεδο αερισμού
  • Καθαρίζεται εύκολα
  • Μεγάλη ικανότητα πρόσφυσης σε υγρό και φρέσκο σκυρόδεμα, μέταλλο, γαλβανισμένες επιφάνειες, γυαλί, ξύλο
  • Καλές μηχανικές αντοχές και αντίσταση απότριψης

 

Technical Leaflet: Cool Barrier Epoxy Hydrodur Primer

Ορυκτές Επιφάνειες

Quick Links

Αναζήτηση Προϊόντων
External Links
Upcoming Events

In the SpotLight:

Subscribe our Newsletter ::.

 
       
 
  Developed and host by Qbit / Graphics by Xero