Κτίρια
Κατασκευές
Αστικοί χώροι
Διάφορα
Ψυχρά Υλικά
Φωτοκαταλυτικά
Συντήρηση και Προστασία
Ανόδια Ψευδαργύρου
Κτίρια - Ασφαλτικές Επιφάνειες
:. Χρώματα Προστασίας

Cool Barrier Protecta Clear

Προστατευτική διάφανη τελική στρώση βαφής με βάση πολυουρεθανικές ρητίνες νερού

Το Cool Barrier Protecta Clear έιναι προστατευτικό χρώμα, διάφανο, με βάση καινοτομικές υδατικής βάσης πολυουρεθανικές ρητίνες. Χρησιμοποιείται ως τελική στρώση προστασίας σε οριζόντιες επιφάνειες που έχουν επικαλυφθεί με το σύστημα βαφής Cool Barrier Roof της Abolin Co. Προστατεύει την επιφάνεια από την ηλιακή UV ακτινοβολία, στάσιμα νερά, απο βιολογική και ατμοσφαιρική ρυπανση και βελτιώνει την βιωσιμότητα της ανακλαστικής επιφάνειας.

Βασικά χαρακτηριστικά
  • Δεν κιτρινίζει
  • Γρήγορο στέγνωμα
  • Αυξάνει την βιωσιμότητα της ανακλαστικής επιφάνειας έναντι ρύπων και στάσιμου νερού
  • Βελτιώνει την βατότητα του συστήματος βαφής
  • Βάσεως νερού
  • Ελεύθερο από N-Methyl-2-Pyrrolidone
  • Εύκολη εφαμρογή

Technical Leaflet: Cool Barrier Protecta Clear

Ασφαλτικές Επιφάνειες

Quick Links

Αναζήτηση Προϊόντων
External Links
Upcoming Events

In the SpotLight:

Subscribe our Newsletter ::.

 
       
 
  Developed and host by Qbit / Graphics by Xero