Κτίρια
Κατασκευές
Αστικοί χώροι
Διάφορα
Ψυχρά Υλικά
Φωτοκαταλυτικά
Συντήρηση και Προστασία
Ανόδια Ψευδαργύρου
Διάφορα

Cool Barrier SLV Primer

 Ακρυλικό αστάρι διαλύτου ενός συστατικού εξωτερικής χρήσης

Το SLV PRIMER είναι αστάρι εμποτισμού ακρυλικής βάσης διαλύτου για εξωτερική χρήση κτιρίων. Επιδεικνύει ισχυρή αντίσταση στα αλκάλια και αποτελεί ιδανικό υπόστρωμα για χρώματα ακρυλικής υδατικής διασποράς ή διαλύτου, σε εργασίες προστασίας εξωτερικής τοιχοποιίας. Εμποτίζει και σταθεροποιεί την επιφάνεια, προσφέροντας καλή αντίσταση έναντι διεύσδυσης νερού. Σε μικρό πάχος εφαρμογής, η επιφάνεια διατηρεί σε καλό επίπεδο την ικανότητα διαπνοής της.

Συνιστώμενη χρήση
Χρησιμοποιείται ως αστάρι προεργασίας και σταθεροποίησης ορυκτών επιφανειών και σκυροδέματος. Το υλικό επαναβάφεται με χρώματα νερού η διαλύτου ενός συστατικού. Λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας σε διαλύτες η χρήση του απευθύνεται σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Technical Leaflet: Cool Barrier SLV Primer

Διάφορα

Quick Links

Αναζήτηση Προϊόντων
External Links
Upcoming Events

In the SpotLight:

Subscribe our Newsletter ::.

 
       
 
  Developed and host by Qbit / Graphics by Xero