Κτίρια
Κατασκευές
Αστικοί χώροι
Διάφορα
Ψυχρά Υλικά
Φωτοκαταλυτικά
Συντήρηση και Προστασία
Ανόδια Ψευδαργύρου
Κτίρια - Μεταλικές Επιφάνειες
:. Αστάρια

Cool Barrier Epoxy Zinc Primer

Εποξειδικό αστάρι καθοδικής προστασίας δύο συστατικών ψευδαργύρου

Το Cool Barrier EpoxyZinc είναι εποξειδικό αστάρι, πολυαμιδικής βάσης, υψηλών στερεών ψευδαργύρου. Εφαρμόζεται σε αμμοβολισμένο χάλυβα κατά Sa 2 1/2. Προσφέρει καλές ιδιότητες σε εφαρμογή
με πιστόλι airless, εφαρμόζεται εύκολα, επαναβάφεται γρήγορα, και εμφανίζει άριστη
συμβατότητα με τα περισσότερα συστήματα προστασίας τελικής στρώσης, εκτός από τα αλκυδικά, λόγω σαπωνοποίησης. Ενδείκνυται  για συστήματα πολλών στρώσεων, τόσο για νέες κατασκευές, όσο και για
εφαρμογές συντήρησης. Προορίζεται για βιομηχανική χρήση, από κατάλληλα εξοπλισμένο προσωπικό.

Βασικά Χαρακτηριστικά

  • Εξαιρετική αντισκουριακή προστασία
  • Γρήγορο στέγνωμα και δυνατότητα επαναβαφής
  • Συμβατότητα με τα περισσότερα συστήματα επαναωαφής και προστασίας ( μη σαπωνοποιήσιμα)
  • Ακολουθεί την τεχνική οδηγία SSPC Paint 20 Type II

 

Technical Leaflet: Cool Barrier Epoxy Zinc Primer

Usefull downloads

ABOLIN CO GUIDE METAL SURFACE PREPARATION 1.7 MB

COOL BARRIER SOLVENTBASED SYSTEM FOR METAL ROOFS 6.5 MB

Μεταλικές Επιφάνειες

Quick Links

Αναζήτηση Προϊόντων
External Links
Upcoming Events

In the SpotLight:

Subscribe our Newsletter ::.

 
       
 
  Developed and host by Qbit / Graphics by Xero