Κτίρια
Κατασκευές
Αστικοί χώροι
Διάφορα
Ψυχρά Υλικά
Φωτοκαταλυτικά
Συντήρηση και Προστασία
Ανόδια Ψευδαργύρου
Κτίρια - Μεταλικές Επιφάνειες
:. Αστάρια

Cool Barrier Epoxy Uniprimer

Εποξειδικό αστάρι διαλυτου πολυαμιδικής βάσης για την επεξεργασία μεταλλικών επιφανειών

Το Cool Barrier Epoxy Uniprimer είναι εποξειδικό αστάρι βιομηχανικής χρήσης, δύο συστατικών διαλύτου, πολυαμιδικής βάσης, κατάλληλο για την επεξεργασία και την αντισκουριακή προστασία μεταλλικών επιφανειών. Το υλικό σχηματίζει ισχυρό επιφανειακό υμένα λίγων μικρών, που σφραγίζει και προστατεύει την επιφάνεια έναντι διείσδυσης υγρασίας και νερού. Σε επιφάνειες εκτεθειμένες σε UV ακτινοβολία, το υλικό στη συνέχεια επικαλύπτεται με τα ανάλογα τελικά χρώματα προστασίας της Abolin Co. Εφαρμόζεται μόνο από επαγγελματικό τεχνικό προσωπικό.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
  • Γενικής χρήσης εποξικό αστάρι
  • Εξαιρετική αντισκουριακή δράση και άντισταση έναντι επίδρασης νερού και υγρασίας
  • Καλές μηχανικές αντοχές και αντίσταση έναντι χημικής προσβολής
  • Πολύ καλή ικανότητα πρόσφυση σε μεταλλικές επιφάνειες, αλουμίνιο, γαλβανισμένη λαμαρίνα
  • Πολύ καλή ικανότητα επαναβαφής
  • Κατάλληλο για χρήση σε διαφορετικές κλιματικές συνθήκες

Technical Leaflet: Cool Barrier Epoxy Uniprimer

Usefull downloads

ABOLIN CO GUIDE METAL SURFACE PREPARATION 1.7 MB

COOL BARRIER SOLVENTBASED SYSTEM FOR METAL ROOFS 6.5 MB

Μεταλικές Επιφάνειες

Quick Links

Αναζήτηση Προϊόντων
External Links
Upcoming Events

In the SpotLight:

Subscribe our Newsletter ::.

 
       
 
  Developed and host by Qbit / Graphics by Xero