Κτίρια
Κατασκευές
Αστικοί χώροι
Διάφορα
Ψυχρά Υλικά
Φωτοκαταλυτικά
Συντήρηση και Προστασία
Ανόδια Ψευδαργύρου
Αστικοί χώροι - Τελικά Χρώματα

Cool Barrier Bicycle Lines Coat

Ακρυλικό χρώμα υψηλής ανακλαστικότητας χώρων παρκαρίσματος και ποδηλατοδρόμων

Το Cool Barrier Bicycle Lines Coat είναι έγχρωμο χρώμα, ακρυλικής βάσης διαλύτου για την επεξεργασία χώρων παρκαρίσματος και ποδηλατοδρόμων. Ενδείκνυται για χρήση επί επιφανειών σκυροδέματος και ασφάλτου.  Σχηματίζει μία πολύ ανθεκτική και σκληρή επιφάνεια, με υψηλή ανακλαστικότητα,  εξαιρετική αντίσταση σε δύσκολες καιρικές συνθήκες και πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Το υλικό προορίζεται για βιομηχανική χρήση.

Γενικά χαρακτηριστικά
  • Εξαιρετική αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία
  • Μεγάλη αντίσταση απότριψης
  • Γρήγορα στέγνωμα
  • 'Εγχρωμο
  • Υψηλή ανακλαστικότητα
  • Κατάλληλο για χώρους με συχνή κυκλοφορία

Technical Leaflet: Cool Barrier Bicycle Lines Coat

Τελικά Χρώματα

Quick Links

Αναζήτηση Προϊόντων
External Links
Upcoming Events

In the SpotLight:

Subscribe our Newsletter ::.

 
       
 
  Developed and host by Qbit / Graphics by Xero