Κτίρια
Κατασκευές
Αστικοί χώροι
Διάφορα
Ψυχρά Υλικά
Φωτοκαταλυτικά
Συντήρηση και Προστασία
Ανόδια Ψευδαργύρου
Κατασκευές - Ανόδια

GALVEX 60 Hybrid Zinc Sacrificial Anodes

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το ανόδιο GALVEX 60 Hybrid αποτελείται από πολλαπλά ελάσματα ψευδαργύρου εγκιβωτισμένα σε ειδικό  γεωπολυμερές κονίαμα που εμπεριέχει ειδικά πρόσμικτα διατήρησης της υγρασίας του ανοδίου. Το κονίαμα δεν επιτρέπει την δημιουργία αλάτων με αποτέλεσμα η απόδοση του ανοδίου να είναι σταθερή στον χρόνο.     

Χάρη στην απλότητα και την ταχύτητα της εγκατάστασης των ανοδίων, το κόστος εφαρμογής μπορεί να μειωθεί στο ελάχιστο σε σχέση με τα παρεχόμενα χρόνια προστασίας. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Ανόδια ψευδαργύρου βαρέως τύπου που εφαρμόζονται σύμφωνα με τα πρότυπα γαλβανικής προστασίας ΕΝ 12696 για τον έλεγχο της ενεργής διάβρωσης οπλισμού σε περιπτώσεις τοπικών ή γενικευμένων επισκευών. Καλύπτει τις περιπτώσεις που η ενεργή διάβρωση είναι απόρροια ενανθράκωσης ή προσβολής από ιόντα χλωρίου.

ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το ανόδιο GALVEX 60 Hybrid εφαρμόζεται σε περιπτώσεις υψηλής πυκνότητας οπλισμού και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις χημικής προσβολής από χλωριόντα.  

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ GALVEX 60

  1. Μάζα ψευδαργύρου: 60 γραμ. 
  2. Διαστάσεις ανοδίου: 130 x 50 x 14mm
  3. Μεικτό βάρος 220 γραμ.

Technical Leaflet: GALVEX 60 Hybrid Zinc Sacrificial Anodes

Ανόδια

Quick Links

Αναζήτηση Προϊόντων
External Links
Upcoming Events

In the SpotLight:

Subscribe our Newsletter ::.

 
       
 
  Developed and host by Qbit / Graphics by Xero