Κτίρια
Κατασκευές
Αστικοί χώροι
Διάφορα
Ψυχρά Υλικά
Φωτοκαταλυτικά
Συντήρηση και Προστασία
Ανόδια Ψευδαργύρου
Κατασκευές - Ανόδια

ZLA ANODES 250_500

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΝΟΔΙΑ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝ 12696

     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το ανόδιο ZLA-250/500 CorrPre αποτελείται από εύκαμπτο έλασμα ψευδαργύρου πάχους 250 ή 500 μm, πλάτους 25cm με ενσωματωμένη ιοντικά αγώγιμη γέλη. Τα ανόδια ZLA-250/500 εξασφαλίζουν πλήρη εξάλειψη του ρυθμού διάβρωσης αλλά και προστασία σε περιπτώσεις υψηλής πιθανότητας ενεργής διάβρωσης όπως υπέρβαση της επικάλυψης από την μείωση pH του τσιμεντο-πολτού (ενανθράκωση) ή προσβολής από χλωριόντα. Χάρη στην απλότητα και την ταχύτητα της εγκατάστασης των ανοδίων, το κόστος εφαρμογής μπορεί να μειωθεί στο ελάχιστο σε σχέση με τα παρεχόμενα χρόνια προστασίας. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Αυτοκόλλητα ανόδια ψευδαργύρου που εφαρμόζονται σύμφωνα με τα πρότυπα γαλβανικής προστασίας  ΕΝ 12696 για τον έλεγχο της ενεργής διάβρωσης οπλισμού σε περιπτώσεις τοπικών ή γενικευμένων επισκευών. Καλύπτει τις περιπτώσεις που η ενεργή διάβρωση είναι απόρροια ενανθράκωσης ή προσβολής από ιόντα χλωρίου.

ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το ανόδιο ZLA-250/500 εφαρμόζεται σε περιπτώσεις μεγάλων επιφανειών όπως δοκοί μεγάλων ανοιγμάτων, προεντεταμένες δοκοί, στηθαία καθώς και πλάκες. Χαρακτηρίζεται από ευκολία στην αντικατάσταση του παρέχοντας αυξημένη διάρκεια ζωής που ξεπερνάει τα πενήντα χρόνια. Χρησιμοποιείται ιδιαίτερα σε περιπτώσεις έλεγχου φαινομένων άρχουσας ανόδου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • ZLA - 250 Μάζα ψευδαργύρου: 1780  γρ ανά τετραγωνικό μέτρο
  • ZLA - 500 Μάζα ψευδαργύρου: 3560  γρ ανά τετραγωνικό μέτρο
  • Καθαρότητα ψευδαργύρου : 98,6%
  • Πλάτος ανοδίου : 25 cm
  • Αντοχή συγκόλλησης ανοδίου στο σκυρόδεμα : > 0,8 MPa.

Technical Leaflet: ZLA ANODES 250_500

Usefull downloads

Παραδείγματα Εφαρμογών Ανόδια Abolin CORPREE 2.2 MB

Ανόδια

Quick Links

Αναζήτηση Προϊόντων
External Links
Upcoming Events

In the SpotLight:

Subscribe our Newsletter ::.

 
       
 
  Developed and host by Qbit / Graphics by Xero