Κτίρια
Κατασκευές
Αστικοί χώροι
Διάφορα
Ψυχρά Υλικά
Φωτοκαταλυτικά
Συντήρηση και Προστασία
Ανόδια Ψευδαργύρου
Κατασκευές - Ανόδια

ROLL ANODE 240

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το ανόδιο Rollanode 240 CorrPre αποτελείται από κυλινδρικά στρώματα ψευδαργύρου με ιοντικά αγώγιμη γέλη. Κατά την εφαρμογή στο οπλισμένο σκυρόδεμα καλύπτεται με αγώγιμη αυτο-υγραντική επικαλυπτική πάστα διατη-ρώντας το ανόδιο ενεργό καθ 'όλη τη διάρκεια ζωής του.

Η πάστα παραδίδεται ξεχωριστά σε «λουκάνικα των 600ml». Τα ανόδια Rollanode 240 εξασφα-λίζουν πλήρη εξάλειψη του ρυθμού διάβρωσης.  Χάρη στην απλότητα και την ταχύτητα της εγκατάστασης των ανοδίων, το κόστος εφαρμο-γής μπορεί να μειωθεί στο ελάχιστο σε σχέση με τα παρεχόμενα χρόνια προστασίας. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Ανόδια ψευδαργύρου που εφαρμόζονται σύμφωνα με τα πρότυπα γαλβανικής προστασίας  ΕΝ 12696 για τον έλεγχο της ενεργής διάβρωσης οπλισμού σε περιπτώσεις τοπικών ή γενικευμένων επισκευών. Καλύπτει τις περιπτώσεις που η ενεργή διάβρωση είναι απόρροια ενανθράκωσης ή προσβολής από ιόντα χλωρίου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ROLL ANODE 240

  • Μάζα ψευδαργύρου: 240 γρ
  • Καθαρότητα ψευδαργύρου: 98,6%
  • Διάμετρος Ανοδίου: 40 mm
  • Ύψος ανοδίου: 50 mm

Technical Leaflet: ROLL ANODE 240

Usefull downloads

Παραδείγματα Εφαρμογών Ανόδια Abolin CORPREE 2.2 MB

Ανόδια

Quick Links

Αναζήτηση Προϊόντων
External Links
Upcoming Events

In the SpotLight:

Subscribe our Newsletter ::.

 
       
 
  Developed and host by Qbit / Graphics by Xero