Κτίρια
Κατασκευές
Αστικοί χώροι
Διάφορα
Ψυχρά Υλικά
Φωτοκαταλυτικά
Συντήρηση και Προστασία
Ανόδια Ψευδαργύρου
Κατασκευές - Ειδικά Προϊόντα
:. Ειδικά Προϊόντα

Cool Barrier Grip N 510 EL

Πληροφορίες προιόντος

Το COOL BARRIER GRIP N 510 είναι μια σκληρή, διασκορπίσιμη σκόνη πολυμερούς που βασίζεται σε βινύλιο και αιθυλένιο και προσδίδει πολύ καλή αντοχή πρόσφυσης σε ανόργανες επιφάνειες σε συνδυασμό με καλή εργασιμότητα.

Ιδιότητες

Το GRIP N 510 είναι μια σκόνη συμπολυμερούς οξικού βινυλεστέρα και αιθυλενίου και είναι διασπειρόμενο στο νερό. Τα υλικά που έχουν τροποποιηθεί με COOL BARRIER N 510 παρουσιάζουν βελτιωμένη πρόσφυση, αντοχή σε κάμψη και παραμορφώσεις, αντοχή στην τριβή και είναι ευκολότερα στην χρήση. Το άπλωμα-επιπέδωση, η θιξοτροπία και η κατακράτηση νερού δεν επηρεάζονται ουσιαστικά. Το προϊόν είναι ιδανικό για χρήση σε συνδυασμό με άλλα πρόσθετα βελτιωτικά της Abolin που προορίζονται για την ενίσχυση συγκεκριμένων ιδιοτήτων σε τσιμεντοειδή υλικά.

    Ιδιότητες & πλεονεκτήματα:

  • Προσφέρει υψηλή στεγανότητα και ελαστικότητα
  • Ενισχύει την ικανότητα πρόσφυσης
  • Περιορίζει τη συρρίκνωση
  • Επιτρέπει την κατασκευή πολύ λεπτών επιστρώσεων
  • Ενισχύει την αντοχή στην τριβή και αποτρέπει τη δημιουργία σκόνης
  • Προλαμβάνει τη δημιουργία τριχοειδών ρωγμών από τις συστολοδιαστολές
  • Προσφέρει αυξημένη αντοχή στην κάμψη, τον εφελκυσμό και τη φθορά από παγετό
  • Ενισχύει τις χημικές αντοχές των κονιαμάτων
  • 98% στερεά σε μορφή σκόνης, εξοικονόμηση χρημάτων ( ποσοστό χρήσης-μεταφορά)

Technical Leaflet: Cool Barrier Grip N 510 EL

Ειδικά Προϊόντα

Quick Links

Αναζήτηση Προϊόντων
External Links
Upcoming Events

In the SpotLight:

Subscribe our Newsletter ::.

 
       
 
  Developed and host by Qbit / Graphics by Xero