Κτίρια
Κατασκευές
Αστικοί χώροι
Διάφορα
Ψυχρά Υλικά
Φωτοκαταλυτικά
Συντήρηση και Προστασία
Ανόδια Ψευδαργύρου
Κτίρια - Ορυκτές Επιφάνειες
:. Αστάρια

Cool Barrier Grip Nano

Αστάρι εμποτισμού και σχηματισμού φιλμ με βάση ακρυλικές υδατικής βάσης νανομοριακές ρητίνες

Το Cool Barrier Grip Nano είναι ακρυλικό αστάρι νανοτεχνολογίας, εμποτισμού και σχηματισμού φιλμ, βασισμένο σε ακρυλικές ρητίνες υδατικής βάσης. Είναι κατάλληλο για την σταθεροποίση παλαιότερων υφιστάμενων χρωμάτων, την επεξεργασία ορυκτών επιφανειών με στόχο την μείωση της απορρόφησης νερού και την ανάπτυξη τριχοειδών ρωγμών. Χρησιμοποιείται ως αστάρι προεργασίας πριν την εφαρμογή των τελικών χρωμάτων Relux, Active Cool, Cool Barrier Facade και Roof της Abolin Co.

Τρόπος δράσης:

Το Cool Barrier Grip Nano δεν διευκολύνει την ανάπτυξη τριχοειδών ρωγμών, την ανάπτυξη μούχλας, τον σχηματισμό και την εμφάνιση αλάτων στην επιφάνεια. Χρησιμοποιείται και ως τελικό υλικό προστασίας ορυκτών επιφανειών, χωρίς να επηρεάζει αισθητά την αρχική τους εμφάνιση, με στόχο την αύξηση της αντίστασης του υποστρώματος έναντι της επίδρασης της υγρασίας, νερού, UV ακτινοβολίας και ατμοσφαρικών ρύπων. Είναι άοσμο και φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον.

Technical Leaflet: Cool Barrier Grip Nano

Ορυκτές Επιφάνειες

Quick Links

Αναζήτηση Προϊόντων
External Links
Upcoming Events

In the SpotLight:

Subscribe our Newsletter ::.

 
       
 
  Developed and host by Qbit / Graphics by Xero